minos - mentality test 27 april, 2008

1a: Kontakt: Hälsning

4. Tar kontakt själv eller besvarar kontaktbesök.

Matte Annika hälsar på testledaren!

1b: Kontakt: Samarbete

3. Följer med, men är inte engagerad i testledaren.

1c: Kontakt: Hantering

2. Undviker, drar sig undan eller söker stöd hos föraren.

Minos och testledaren!

2a: Lek 1: Leklust

4. Startar snabbt, leker aktivit.

Minos leker aktivit!

2b: Lek 1: Gripande

2. Griper inte, nosar bara på föremålet.

2c: Lek 1: Dragkamp

2. Griper tveksamt, släpper, håller, men drar inte emot.

Minos leker aktivit!

3a: Förföljande 1

1. Startar inte.

Minos väntar på att ngt ska hända i skogen!

3b: Gripande 1

1. Springer inte fram.

Minos kollar in låtsas haren!

3a: Förföljande 2

1. Startar inte.

3b: Gripande 2

1. Springer inte fram.

4: Aktivitet

2. Är uppmärksam och lugn-står, sitter eller ligger.

Minos chillar i skogen!

5a: Avståndslek: Intresse

2. Kontroll, avbrott förekommer.

Minos kollar in vad som händer där framme!

5b: Avståndslek: Hot/agg

1. Visar inga hotbeteenden.

5c: Avståndslek: Nyfikenhet

3. Går fram till den dolda men talande figuranten.

Minos springer fram och hälsar på figruanten!

5d: Avståndslek: Leklust

2. Leker inte, men visar intresse.

Minos visar figuranten en hel del intresse!

5e: Avståndslek: Samarbete

2. Blir aktiv men avbryter.

Minos är aktiv med figuranten en stund!

6a: Överraskning: Rädsla

3. Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.

Minos gör undanmanöver men vänder inte bort blicken!

6b: Överraskning: Hot/agg

3. Visar flera hotbeteenden under längre tid.

Minos visar overallen vart skåpet ska stå!

6c: Överraskning: Nyfikenhet

3. Går fram till overallen när föraren står bredvid.

Minos får beröm av matte när han har nosat på overallen alldeles själv!

6d: Överraskning: Kvarstående rädsla

1. Ingen tempoförändring eller undanmanöver.

Minos går utan problem förbi overallen med matte!

6e: Överraskning: Kvarstående intresse

2. Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid 1 tillfälle.

7a: Ljudkänslighet: Rädsla

1. Stannar inte eller kort stopp.

Minos kollar bara kort vad som hände bredvid!

7b: Ljudkänslighet: Nyfikenhet

5. Går fram till skramlet utan hjälp.

Minos går fram för att kolla skramlet alldeles själv!

7c: Ljudkänslighet: Kvarstående rädsla

1. Ingen tempoförändring eller undanmanöver.

7d: Ljudkänslighet: Kvarstående intresse

1. Visar inget intresse.

8a: Spöken: Hot/agg

2. Visar enstaka hotbeteenden.

Minos skäller och morrar lite hotfullt!

8b: Spöken: Kontroll

5. Kontrollerar och/eller handlar mot båda spökena under hela momentet.

Minos har full koll på båda spökena hela tiden!

8c: Spöken: Rädsla

1. Uppehåller sig framför föraren.

Minos är inte något rädd utan står framför matte hela tiden!

8d: Spöken: Nyfikenhet

5. Går fram till figuranten utan hjälp.

Minos går själv fram till testledaren!

8e: Spöken: Kontakt

4. Tar själv kontakt med figuranten.

Minos kontaktar spöket alldeles själv!

9a: Lek 2: Leklust

3. Startar långsamt, blir aktiv, leker.

Minos kampar ordentligt med matte!

9b: Lek 2: Gripande

2. Griper inte, nosar bara på föremålet.

Har ingen lust att plocka upp den!

10: Skott

1. Visar ingen berördhet.